Drinas

Info për fshatin Drinas

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Drinasi është fshat etnik shqiptar në rrafshin e Dukagjinit. Në disa gjuhë të huaja quhet ky fshat gjithashtu Ratkovc, Ratkoc ose Ratkovac (Ратковац). Emrat e huaj të fshatit kanë prejardhje nga emri serb Ratko.

Drinas is an ethnic Albanian village in the Dukagjin [Duke Gin] plateau. In some foreign languages this village is also called Ratkovc, Ratkoc or Ratkovac (Ратковац). The foreign names of the village are derived from the Serbian name Ratko.