Drinas

Info për fshatin Drinas

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Drinasi është fshat shqiptar afër Gjakovës, në krahinën e Dukagjinit. Në disa gjuhë të huaja quhet ky fshat gjithashtu Ratkovc, Ratkoc ose Ratkovac (Ратковац). Emrat e huaj të fshatit kanë prejardhje nga emri serb Ratko, i emëruar në kohën kur e ashtuquajtura Krahina Socialiste Autonome e Kosovës dhe Dukagjinit ishte bërë pjesë e Republikës së Serbisë, në ish Jugosllavi. Të gjithë banorët e këtij fshati janë shqiptarë autoktonë.

Drinas is an Albanian village near Gjakova, in the province of Dukagjin. In some foreign languages this village is also called Ratkovc, Ratkoc or Ratkovac (Ратковац). The foreign names of the village are derived from the Serbian name Ratko, appointed at the time when the so-called Autonomous Socialist Province of Kosovo and Dukagin became part of the Serbian Republic, in former Yugoslavia. All the inhabitants of this village are autochthonous Albanians.