Drinas

Info për fshatin Drinas

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Drinasi është fshat shqiptar afër Gjakovës, në krahinën shqiptare të Dukagjinit. Në disa gjuhë të huaja quhet ky fshat gjithashtu Ratkovc, Ratkoc ose Ratkovac (Ратковац). Emrat e huaj të fshatit kanë prejardhje nga emri serb Ratko.

Drinas is an Albanian village near Gjakovë, in the Albanian province of Dukagjin. In some foreign languages this village is also called Ratkovc, Ratkoc or Ratkovac (Ратковац). The foreign names of the village are derived from the Serbian name Ratko.